Nebezpečné schody

21.10.2016

Do Divoké Šárky vede od restaurace McDonalds červená turistická trasa přes nebezpečné schody. O řešení se z magistrátní úrovně zasazuje Petr Dolínek konkrétními podněty k Lesy HMP a městké části Praha 6, viz Město žije.

Problém je možné vyřešit se souhlasem vlastníků schodů. Těch je hned vícero (viz ikatastr.cz, parcelní číslo 1093), o pomoc či odprodej ale nejeví zájem.