Violka skalní popsaná z Prahy

08.05.2019

27. dubna 2019 uspořádala Česká botanická společnost exkurzi do Divoké Šárky a termínově nahradila tradiční Den Země. Nabídla příležitost pohovořit s nestorkou pražské ochrany přírody doc. Jarmilou Kubíkovou. Exkurzi vedl Mgr. Pavel Špryňar, který připomenul původní plány na stavbu přehrady v soutěsce, mimořádnost Prahy mezi jinými hlavními městy v počtu chráněných území, jaké úsilí za tím v minulosti stálo a že územní ochrana je v současnosti důležitým nástrojem i před developery.

Z rostlin jsme měli možnost pozorovat například violku skalní (Viola saxatilis) popsanou přímo z Prahy. Databáze botanické knihovny Harvardské univerzity nám umožňuje přístup na tab. 320 Flora Boëmica , kde je možné seznámit se s prvním popisem druhu od botanika Schmidta. V časopisu Preslia 1989 (61) strana 317 je zase možné seznámit se s pojetím poddruhů curtisii a polychroma v rámci tohoto druhu od botaniků J. Kirschnera a V. Skalického. Klíč ke květeně ČR (Kubát a kol. 2002) a Květena ČR 2 (1990) se nicméně kloní, že i violka skalní je jen poddruhem violky trojbarevné. Ať je to druh s dalšími poddruhy, nebo sama jen poddruhem violky trojbarevné, je to nepochybně pěkná kytka popsaná z Prahy :-)