Je to již řadu let, co se v Divoké Šárce s podporou Magistrátu pasou ovce a kozy. V letošním roce se zvířata objevují také u hlavní přístupové cesty z Evropské a u Šestákovy skály. Je to netradiční zážitek pro děti, ale také příležitost pro ostatní podívat se, na co všechno mohou dostat kozy chuť. Likvidují náletové dřeviny, chuť mají dokonce...

27. dubna 2019 uspořádala Česká botanická společnost exkurzi do Divoké Šárky a termínově nahradila tradiční Den Země. Nabídla příležitost pohovořit s nestorkou pražské ochrany přírody doc. Jarmilou Kubíkovou. Exkurzi vedl Mgr. Pavel Špryňar, který připomenul původní plány na stavbu přehrady v soutěsce, mimořádnost Prahy mezi jinými hlavními městy v...

20. a 21. července 2018 v Divoké Šárce a na FTVS. Rok 2018 je pro Zvonečník mimořádný kulatým výročím a letní ekoakademií chceme posunout globálnější myšlení k lokálnějšímu jednání na komunální úrovni. Vedle almanachu sledujeme také přípravu "ekokuchařky" pro komunální témata (s recepty pro radnice, ne jen do kuchyně). Více ekoakademie.cz

Den Země 2018

30.04.2018

Srdečně Vás zveme na tradiční Den Země v Divoké Šárce (viz info), který se tentokrát uskuteční v sobotu 12. května 2018 od 10 do 15 hodin.