Dny Země pořádané Mladými sociálními demokraty s dalšími organizacemi v Divoké Šárce mají svoji tradici od roku 2003. Začal je zde tehdy organizovat dnešní ministr zahraničí Tomáš Petříček a Jakub Štědroň, který se v roce 2020 rozhodl kandidovat do Senátu. Zvonečník se později zapojil v řadě ročníků a s různými ekologickými tématy, viz Den Země.

Koncem června 2020 proběhlo procházkové a piknikové Shromáždění Zvonečníku v Divoké Šárce (Amfiteátru). Probírali jsme proběhlé a připravované akce, včetně možnosti autobusového výjezdu v příštím roce.

Je to již řadu let, co se v Divoké Šárce s podporou Magistrátu pasou ovce a kozy. V letošním roce se zvířata objevují také u hlavní přístupové cesty z Evropské a u Šestákovy skály. Je to netradiční zážitek pro děti, ale také příležitost pro ostatní podívat se, na co všechno mohou dostat kozy chuť. Likvidují náletové dřeviny, chuť mají dokonce...

27. dubna 2019 uspořádala Česká botanická společnost exkurzi do Divoké Šárky a termínově nahradila tradiční Den Země. Nabídla příležitost pohovořit s nestorkou pražské ochrany přírody doc. Jarmilou Kubíkovou. Exkurzi vedl Mgr. Pavel Špryňar, který připomenul původní plány na stavbu přehrady v soutěsce, mimořádnost Prahy mezi jinými hlavními městy v...