O Divoké Šárce

Přírodní fenomén

Divoká Šárka byla vyhlášená jako první přírodní památka na území metropole. Najdeme zde úžasné skalní útvary, hodnotnou vegetaci na svazích (teplomilnou i chladnomilnou) a atraktivní je i ze zoologického hlediska.

Hlavním údolím Divoké Šárky od vodní nádrže Džbán protéká Šárecký potok. Tvrdé skály tvoří buližníky. Najdeme na nich zbytky teplomilné vegetace na slunných jižních svazích a chladnomilné vegetace na zastíněných severních svazích.

Více o Divoké Šárce:

Kudy z nudy

Wikipedie

Botany.cz

Přítomnost člověka dokládají nálezy již ze starší doby kamenné. V 7.-9. století zde nad soutěskou Džbán existovalo dokonce slovanské výšinné hradiště (jeho pozůstatky jsou chráněné jako vyhlášená národní kulturní památka).

Dnes skalní přírodní fenomén přímo sousedí s velkoměstem. Péči o lokalitu zajišťuje také pastva ovcí.