Ochrana česneku medvědího

14.07.2017

V jarních měsících dochází k masivnímu plenění porostů česneku medvědího u Šáreckého potoka u cyklostezky A163, zejména po svém odbočení na Jenerálku od cyklostezky A166. Sběračům nepřijde nevhodné odnášet si rovnou velké pytle česnekových listů a odkazují se, že tak stejně chodí hodně dalších lidí. Omezující/informační cedule by ale podle svých slov respektovali.

Příležitostní sběrači pro česnek nepředstavují problém, nicméně po týdnech opakující se návštěvy a v součtu velký počet sběračů již velkým problémem je i při snaze o šetrný pohyb. Množství česneku se tu vydupá na vznikajících cestičkách, při bližším pohledu na porosty je zřejmé masivní protrhání listů a snaha česneku obrážet alespoň menšími listy. Objevilo se i vytrhávání česneku rovnou s cibulkami.

Stav česnekových porostů jsme koncem dubna zdokumentovali a posléze se se spolkem Zvonečníku obrátili na odbory ochrany životního prostředí Prahy 6 a pražského Magistrátu s podnětem na umístění informačních cedulí k česneku medvědímu. Přes původní negativní stanovisko se zde cedule nakonec objevily.

Zájemcům o medvědí česnek můžeme vedle obchodů doporučit i jeho vypěstování. Stačí k tomu kousek zahrádky, nebo i balkonu. Spíše stín a hlavně vlhko, poroste Vám pomalu jako plevel.

Jiří Jakl