Agrolesnictví v Divoké Šárce

28.10.2019

Je to již řadu let, co se v Divoké Šárce s podporou Magistrátu pasou ovce a kozy. V letošním roce se zvířata objevují také u hlavní přístupové cesty z Evropské a u Šestákovy skály. Je to netradiční zážitek pro děti, ale také příležitost pro ostatní podívat se, na co všechno mohou dostat kozy chuť. Likvidují náletové dřeviny, chuť mají dokonce i na břečťan.

Vidíme tu formu agrolesnictví, tedy dříve rozšířenější pastvy v lesních porostech. Přístin stromů má ale význam i v zemědělství a se stromy pravděpodobně budeme vídat častěji i na českých polích. Taková pole lépe udržují vláhu a přestože stromy samotné zabírají nějaký prostor, vyšší produkce a ekologická stabilita se nakonec vyplácí. Systém má podporu vedení Ministerstva zemědělství vedeného Miroslavem Tomanem a více se o něm lze dozvědět například na stránkách Českého spolku pro agrolesnictví.